КНП "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування"
Міністерство охорони
здоров'я України
 

Загальна інформація

З 03 жовтня 2018 року  Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування  реорганізована  в  комунальне некомерційне підприємство «Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування».

КНП «Бершадська ОЛІЛ»  - є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги в  умовах цілодобового стаціонару дорослим та дітям з гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що  потребують високої інтенсивності лікування та догляду, надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню із Бершадського, Чечельницького, Теплицького районів. Лікарня при наданні інтенсивного лікування хворим знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров’я первинного та третинного (високоспеціалізованого) рівнів. Забезпечується своєчасне переведення хворих  у відповідні спеціалізовані відділення, для надання третинної  медичної  допомоги у випадках погіршення стану та потреби у вискоспеціалізованій медичній допомозі.

В грудні 2017 року  проведено ресертифікацію, отримано сертифікат відповідності  вимогам національного стандарту СУЯ (системи управління якості) ДСТУ ІSO 9001-2015.  Акредитаційною комісією Департаменту охорони здоров’я  Вінницької ОДА проведено акредитацію лікарні  та присвоєно вищу акредитаційну категорію.

Невідкладна (екстрена) медична допомога в лікарні надається  відділенням невідкладної (екстреної) медичної допомоги, в якому в цілодобовому режимі забезпечується надання медичної допомоги пацієнтам, які доставляються бригадами екстреної  медичної допомоги Бершадської станції ЕМД, а також пацієнтам, які звернулися за наданням невідкладної (екстреної) медичної допомоги особисто. Цілодобову невідкладну  (екстрену) медичну допомогу надають лікарі невідкладної   медичної допомоги: хірург, педіатр, акушер гінеколог, анестезіолог; середні медичні працівники: рентгенлаборант, клінічний лаборант. За потреби ургентну допомогу надають лікарі: неврологи, отоларингологи, офтальмологи, нарколог, терапевти.

Спеціалізована амбулаторна медична допомога в Бершадському  районі надається лікарями діагностично-консультативної поліклініки на 178 відвідувань за зміну. Функціонують  20 ліжок денного стаціонару при амбулаторно-поліклінічному закладі.

У  діагностично-консультативній поліклініці медичну допомогу пацієнтам надають лікарі - вузькі спеціалісти: хірург, уролог, невролог, офтальмолог, офтальмолог дитячий, нарколог, психіатр, психіатр дитячий, невролог дитячий, терапевт, ендокринолог, травматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, онколог, інфекціоніст, лікар ЛФК, стоматолог-терапевт, стоматолог-хірург, стоматолог-дитячий, фтизіатр, акушер-гінекологи.

Медична допомога в КНП «Бершадська ОЛІЛ» надається в стаціонарних відділеннях із ліжковим фондом 190 цілодобових ліжок (терапевтичне, дитяче, перинатальний центр, інфекційне, неврологічне, хірургічне з травматологічними та отоларингологічними ліжками), крім того 6 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

На даний час функціонують:
Терапевтичне відділення                     - 50 ліжок
Хірургічне відділення                           - 45 ліжок
    в т.ч.  хірургічні                                          - 25 ліжок
    в т.ч.  травматологічні                               - 15 ліжок
    в т.ч.  отоларингологічні                            -   5 ліжок
Дитяче відділення                                - 20 ліжок
Інфекційне відділення                          - 20 ліжок
Неврологічне відділення                      - 20 ліжок
Перинатальний цент                             - 35 ліжок
    в т.ч. гінекологічні                                      -14  ліжок
    в т.ч. відділення патології вагітності        -  6  ліжок
    в т.ч. пологові                                            - 15  ліжок

Крім того: відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії                          -  6  ліжок.

Для забезпечення надання якісної медичної допомоги пацієнтам  в лікарні функціонують допоміжні структурні підрозділи: кабінет функціональної діагностики, кабінет ультразвукової діагностики, ендоскопічний кабінет, кабінет «Довіра», відділення трансфузіології, мамографічний кабінет, рентгенологічне відділення, в тому числі сучасний рентгенологічний кабінет з цифровою обробкою плівки, клініко-діагностична лабораторія, бактеріологічна лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, протитуберкульозний кабінет, патологоанатомічне відділення.

Медичну допомогу в лікарні надають висококваліфіковані медичні працівники. Всього працюючих – 467, у тому числі - 81 лікар (з них пенсійного віку - 27%) та 205 середніх медичних працівників.

Відсоток атестованих лікарів - 97.3%, відсоток атестованих середніх медичних працівників - 92.5%.

Відсоток укомплектованості штатних посад:
       - лікарями-71.8%,
       - середніми медичними працівниками – 100%.

В КНП «Бершадська ОЛІЛ» щороку проводиться до 1700 операцій.

В хірургічному відділенні проводяться невідкладні оперативні втручання  на черевній порожнині, планові грижі, операції на венах нижніх кінцівок. Травматологічні оперативні втручання  з приводу остеометалосинтезу довгих трубчатих кісток, ендопротезування тазостегнових суглобів; лікування остеохондрозу хребта, деформуючого  артрозу суглобів. Отоларингологічні оперативні втручання з приводу резекції переділки носа, ощадлива нижня конхотомія, поліпотомія носа, ендоназальна етмоїдотомія, тонозілектомія (дорослі), дренування гайморових пазух, розкриття абсцесів.

В перинатальному центрі проводяться оперативні втручання на жіночій статевій сфері: матка, яєчники, маткові труби.

Завдяки придбанню лапароскопічної стійки проводяться оперативні втручання лапароскопічним методом.

Основні переваги лапароскопії в хірургії та гінекології – це відсутність великих розтинів. Щоб ввести лапароскоп та зробити операцію проводять невеликі проколи довжиною від 0.5 до 1 см. Ці малі надрізи дозволяють суттєво зменшити тривалість після операційного періоду та загоюються практично без утворення рубців. Очікується, що в майбутньому більша частина хірургічних операцій буде проводитися з використанням лапароскопічної стійки.

Лікарями КНП «Бершадська ОЛІЛ» успішно проведені такі лапароскопічні операції:

  • лапароскопічні холецистектемії,
  • лапароскопічне видалення ендометріоїдних кіст обох яєчників,
  • лапароскопічне видалення додатків зліва,
  • діагностична лапароскопія у зв’язку з діагнозом «кіста яєчника».

Направлення хворих для проведення лапароскопічних втручань в хірургічному відділенні проводиться  лікарями лікувально-профілактичних закладів Бершадського району.

Вхід для адміністратора